Hakkımızda

Vizyonumuz
İzciliğin amacı, sözü ve türesi üzerine kurulu bir değerler sistemi aracılığı ile gençlerin eğitimine yardımcı
olmak, Doğa sporları ve açık hava aktiviteleri ile çevik ve cesaretli, birey olarak tatmin olmuş, toplum içinde
yapıcı rol üstlenen, dürüst, ahlaklı ve idealist insanların yaşadığı daha iyi bir dünya oluşturmaktır.

Misyonumuz

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, gençlerin mensubu olmaktan övünç duyduğu, gerçekleştirecekleri düş ve
hedeflerin peşinde koştuğu, gelişim ve değişime dayalı, saygı ve güven ortamının hakim olduğu, huzurlu bir
ortamda gençlerin gelişimlerine katkıda bulunmaktır.